Pin sony VPG BPS2

Thương hiệu: sony Bảo hành: 09 tháng

650,000 VND

Part numbers : VGP-BPS2,VGP-BPS2A,VGP-BPS2B,VGP-BPS2C

 

Tư vấn thay pin  Laptop - 0983069621


Loại pin : Li-ion

Battery Cells       : 6 cell

Tham số : - điện áp :11.1V

                  - Công suất : 4800mAh 

Kích thước : 206.6 x 49.4 x 19.5mm

Màu : Đen và bạc

Trọng lượng : 321g

Part numbers  : VGP-BPS2,VGP-BPS2A,VGP-BPS2B,VGP-BPS2C 

 

 

 

VGN-SZ110/B

VGN-SZ120P/B

VGN-SZ12C/B

VGN-SZ12CP/B

VGN-SZ13C/B

VGN-SZ13CP/B

VGN-SZ13GP/B

VGN-SZ140

VGN-SZ140PC

VGN-SZ140PD

VGN-SZ150P/C

VGN-SZ15GP

VGN-SZ15GP/B

VGN-SZ160P/C

VGN-SZ16CP/C

VGN-SZ170P/C

VGN-SZ17CP/C

VGN-SZ180P/C

VGN-SZ18CP/X

VGN-SZ18GP

VGN-SZ18GP/C

VGN-SZ1HP/B

VGN-SZ1M/B

VGN-SZ1VP/C

VGN-SZ1XP/C

VGN-SZ220/B

VGN-SZ22CP

VGN-SZ230P/B

VGN-SZ23CP

VGN-SZ23GP/B

VGN-SZ23TP/B

VGN-SZ240

VGN-SZ25CP

VGN-SZ26CP

VGN-SZ26TP/C

VGN-SZ270P/C

VGN-SZ27CP

VGN-SZ280P/C

VGN-SZ281P/X

VGN-SZ281P/K

VGN-SZ28CP

VGN-SZ28GP/C

VGN-SZ28TP

VGN-SZ28TP/C

VGN-SZ2HP/B

VGN-SZ2M/B

VGN-SZ2VP/X

VGN-SZ2XP/C

VGN-SZ320P/B

VGN-SZ32CP

VGN-SZ330P/B

VGN-SZ340

VGN-SZ35CP

VGN-SZ360P/C

VGN-SZ36CP

VGN-SZ370P/C

VGN-SZ37CP

VGN-SZ381P/X

VGN-SZ38CP

VGN-SZ390

VGN-SZ51B/B

VGN-SZ52B/B

VGN-SZ70B/B

VGN-SZ71B/B

VGN-SZ72B/B

VGN-SZ80PS

VGN-SZ80PS1A

VGN-SZ80PS2A

VGN-SZ80PS3A

VGN-SZ80S

VGN-SZ81PS

VGN-SZ81S

VGN-SZ82PS

VGN-SZ82S

VGN-SZ90PS

VGN-SZ90S

VGN-SZ91PS

VGN-SZ91S

VGN-SZ92PS

VGN-SZ92S

VGN-SZ160P/C

VGN-N11S/W

VGN-N130G/W

VGN-N130P/B

VGN-N150G/W

VGN-N150P/B

VGN-N170G/T

VGN-N170G/W

VGN-N17C/B

VGN-N17C/W

VGN-N19VP/B

VGN-N130G/W

VGN-N130P/B

VGN-N150G/W

VGN-N150P/B

VGN-N170G/T

VGN-N170G/W

VGN-C11C

VGN-C11C/B

VGN-C11C/G

VGN-C11C/H

VGN-C11C/P

VGN-C11C/W

VGN-C12C

VGN-C12C/B

VGN-C12C/W

VGN-C140G/B

VGN-C150P/B

VGN-C15TP/B

VGN-C15TP/W

VGN-C190P/H

VGN-C1S/G

VGN-C1S/P

VGN-C1S/W

VGN-C1Z/B

VGN-Y18GP

VGN-Y70P

VGN-Y90PSY1

VGN-Y90PSY2

VGN-S150

VGN-S150F

VGN-S150P

VGN-S16GP

VGN-S16SP

VGN-S170/P

VGN-S170F

VGN-S18GP

VGN-S18SP

VGN-S1HP

VGN-S1XP

VGN-S240

VGN-S25GP

VGN-S260

VGN-S260P

VGN-S26GP

VGN-S26SP

VGN-S270

VGN-S270P

VGN-S28GP

VGN-S28SP

VGN-S350F

VGN-S360

VGN-S360P

VGN-S36C/B

VGN-S36C/S

VGN-S36GP

VGN-S36GP/S

VGN-S36SP

VGN-S36TP

VGN-S370F

VGN-S380

VGN-S380B

VGN-S380P

VGN-S38CP

VGN-S38CP/B

VGN-S38GP

VGN-S38GP/B

VGN-S38SP

VGN-S38TP

VGN-S3HP

VGN-S3XP

VGN-S430P/S

VGN-S45SP

VGN-S460/B

VGN-S460P/B

VGN-S46GP

VGN-S46GP/B

VGN-S46GP/S

VGN-S470P/S

VGN-S47SP

VGN-S480

VGN-S480P

VGN-S48CP/B

VGN-S48GP

VGN-S48GP/B

VGN-S49CP/B

VGN-S4HP

VGN-S4M/S

VGN-S4VP/B

VGN-S4XP

VGN-S50B

VGN-S51B

VGN-S52B/S

VGN-S53B/S

VGN-S54B/S

VGN-S550P/S

VGN-S55B/S

VGN-S55C/S

VGN-S55CP/S

VGN-S560P/B

VGN-S56C/B

VGN-S56C/S

VGN-S56CP/B

VGN-S56CP/S

VGN-S56GP/S

VGN-S570P/S

VGN-S580

VGN-S58CP/B

VGN-S58GP/B

VGN-S59CP/B

VGN-S5HP/B.G4

VGN-S5M/S.G4

VGN-S5VP/B.G4

VGN-S5XP/B.G4

VGN-S62PS/S

VGN-S62PSY1

VGN-S62PSY2

VGN-S62PSY3

VGN-S62PSY4

VGN-S62S/S

VGN-S67TP

VGN-S67TP/S

VGN-S70B

VGN-S71PB

VGN-S72PB/B

VGN-S73PB/B

VGN-S90PS

VGN-S90PSY1

VGN-S90PSY2

VGN-S560P/B

VGN-S570P/S

VGN-S90PSY3

VGN-S90PSY4

VGN-S90PSY5

VGN-S90PSY6

VGN-S90S

VGN-S91PS

VGN-S91PSY1

VGN-S91PSY2

VGN-S91PSY3

VGN-S91PSY4

VGN-S91PSY5

VGN-S91PSY6

VGN-S91S

VGN-S92PS/S

VGN-S92PSY1

VGN-S92PSY2

VGN-S92S/S

VGN-S93PS/S

VGN-S93PSY

VGN-S93S/S

VGN-S94PS

VGN-S94PS1

VGN-S94PS2

VGN-S94PS3

VGN-S94S

VGN-S560P/B

VGN-S570P/S

VGN-FS115B

VGN-FS115M

VGN-FS115S

VGN-FS115Z

VGN-FS15C

VGN-FS15GP

VGN-FS15SP

VGN-FS15TP

VGN-FS18CP

VGN-FS18GP

VGN-FS18SP

VGN-FS18TP

VGN-FS195VP

VGN-FS21

VGN-FS215B

VGN-FS215E

VGN-FS215M

VGN-FS215S

VGN-FS215Z

VGN-FS21B

VGN-FS22B

VGN-FS22VB

VGN-FS23B

VGN-FS25C

VGN-FS25GP

VGN-FS25SP

VGN-FS285B

VGN-FS285E

VGN-FS285H

VGN-FS285M

VGN-FS28C

VGN-FS28GP

VGN-FS28SP

VGN-FS30B

VGN-FS315B

VGN-FS315E

VGN-FS315H

VGN-FS315M

VGN-FS315S

VGN-FS315Z

VGN-FS31B

VGN-FS32B

VGN-FS33B

VGN-FS35C

VGN-FS35GP

VGN-FS35TP

VGN-FS38C

VGN-FS38GP

VGN-FS3B

VGN-FS415E

VGN-FS415M

VGN-FS415S

VGN-FS48C

VGN-FS48GP

VGN-FS500

VGN-FS500P12

VGN-FS50B

VGN-FS515

VGN-FS51B

VGN-FS520B

VGN-FS52B

VGN-FS530B

VGN-FS53B

VGN-FS540P

VGN-FS550

VGN-FS570

VGN-FS625B/W

VGN-FS630/W

VGN-FS635B/W

VGN-FS640/W

VGN-FS640QW

VGN-FS645P/H

VGN-FS660/W

VGN-FS675P/H

VGN-FS680/W

VGN-FS690

VGN-FS70B

VGN-FS71B

VGN-FS740/W

VGN-FS742/W

VGN-FS745P/H

VGN-FS750P/W

VGN-FS775P/H

VGN-FS780/W

VGN-FS790

VGN-FS7901

VGN-FS7902

VGN-FS840/W

VGN-FS875P/H

VGN-FS8900

VGN-FS8900M

VGN-FS8900P3

VGN-FS8900P4

VGN-FS8900P5

VGN-FS8900V

VGN-FS90PS

VGN-FS90S

VGN-FS91PS

VGN-FS91PSY

VGN-FS91S

VGN-FS92PS

VGN-FS92PS1

VGN-FS92PS2

VGN-FS92PS3

VGN-FS92PS6

VGN-FS92S

VGN-FS980

VGN-FS990

VGN-FT31B

VGN-FT32B

VGN-FT50B

VGN-FT51B

VGN-FT52B

VGN-FT52DB

VGN-FT90PS

VGN-FT90S

VGN-FT91PS

VGN-FT91S

VGN-FT92PS

VGN-FT92S

 

VGN-FJ10B

VGN-FJ11/W

VGN-FJ11B/W

VGN-FJ12/W

VGN-FJ12B/W

VGN-FJ170/B

VGN-FJ170P/B

VGN-FJ180P/G

VGN-FJ180P/L

VGN-FJ180P/R

VGN-FJ180P/W

VGN-FJ21B/G

VGN-FJ21B/L

VGN-FJ21B/R

VGN-FJ22B/G

VGN-FJ22B/R

VGN-FJ22B/L

VGN-FJ270P/B

VGN-FJ270P/BK1

VGN-FJ290

VGN-FJ290L1B

VGN-FJ290L1G

VGN-FJ290L1L

VGN-FJ290L1R

VGN-FJ290L1W

VGN-FJ290P1/G

VGN-FJ290P1/GK1

VGN-FJ290P1/L

VGN-FJ290P1/LK1

VGN-FJ290P1/R

VGN-FJ290P1/RK1

VGN-FJ290P1/V

VGN-FJ290P1/W

VGN-FJ290P1/WK1

VGN-FJ370B

VGN-FJ3M/W

VGN-FJ3S/W

VGN-FJ56C

VGN-FJ56GP

VGN-FJ57C

VGN-FJ57GP

VGN-FJ58C

VGN-FJ58GP

VGN-FJ66C

VGN-FJ66GP/W

VGN-FJ67C

VGN-FJ67GP/W

VGN-FJ68C

VGN-FJ68GP/W

VGN-FJ76GP/W

VGN-FJ77C

VGN-FJ78C

VGN-FJ78GP/B

VGN-FJ79TP/V

VGN-FJ79TP/W

VGN-FJ90PS

VGN-FJ90S

VGN-FJ91PS

VGN-FJ91S

VGN-FJ92PS

VGN-FJ92S

VGN-FE11H

VGN-FE11H.CEK

VGN-FE11M.G4

VGN-FE11S

VGN-FE11S.CEK

VGN-FE11S.G4

VGN-FE15C

VGN-FE18C

VGN-FE18GP

VGN-FE20

VGN-FE21

VGN-FE21/W

VGN-FE25CP

VGN-FE25GP

VGN-FE25TP

VGN-FE28

VGN-FE28CP

VGN-FE28GP

VGN-FE30B

VGN-FE31

VGN-FE31B/W

VGN-FE35C

VGN-FE38CP

VGN-FE50B

VGN-FE51B/H

VGN-FE550G

VGN-FE570G

VGN-FE590

VGN-FE590GC

VGN-FE590P03

VGN-FE590PA

VGN-FE590PB

VGN-FE630

VGN-FE630Q

VGN-FE650G

VGN-FE660G

VGN-FE670G

VGN-FE680G

VGN-FE690

VGN-FE690GB

VGN-FE690PB

VGN-FE770G

VGN-FE790

VGN-FE790GN

VGN-FE790PL

VGN-FE90PS

VGN-FE90S

VGN-FE91PS

VGN-FE91S

VGN-AR11

VGN-AR130G

VGN-AR150G

VGN-AR170

VGN-AR170GU1

VGN-AR170PU2

VGN-AR18CP

VGN-AR18GP

VGN-AR190G

VGN-AR21

VGN-AR230G

VGN-AR250G

VGN-AR270

VGN-AR290G

VGN-AR50B

VGN-AR51DB

VGN-AR70B

VGN-AR71DB

VGN-AR80PS

VGN-AR80S

VGN-AR81PS

VGN-AR81S

VGN-AR90PS

VGN-AR90S

VGN-AR91PS

VGN-AR91S

 

 

 

 

Sửa chữa laptop

sửa chữa laptop uy tín

sửa chữa laptop lấy ngay

sửa chữa laptop ở thanh xuân

thay màn hình laptop

thay màn hình laptop giá rẻ

thay màn hình laptop chính hãng

sửa màn hình laptop

thay bàn phím laptop

thay bản lề laptop

thay pin laptop

ổ cứng laptop

ổ cứng laptop 320gb

ổ cứng laptop 500gb

ổ cứng laptop 1tb

ổ cứng ssd

caddy bay

box hdd usb 3.0

box dvd laptop

Bản đồ     Thanh toán

 

Hotline: 0983069621 - nick chat: 
Thời gian làm việc: từ 8h30 sáng đến 7h tối tất cả các ngày trong tuần ( làm việc cả chủ nhật )
Địa chỉ: số 54D Vũ Trọng Phụng, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

Xuân Thái

                 

 

 

 

 

 

  Hotline: 0983069621