Pin sony VPG BPS2

sony

09 tháng

Part numbers : VGP-BPS2,VGP-BPS2A,VGP-BPS2B,VGP-BPS2C

650,000 đ

650,000 đ

 

Tư vấn thay pin  Laptop - 0983069621


Loại pin : Li-ion

Battery Cells       : 6 cell

Tham số : - điện áp :11.1V

                  - Công suất : 4800mAh 

Kích thước : 206.6 x 49.4 x 19.5mm

Màu : Đen và bạc

Trọng lượng : 321g

Part numbers  : VGP-BPS2,VGP-BPS2A,VGP-BPS2B,VGP-BPS2C 

 

 

 

VGN-SZ110/B

VGN-SZ120P/B

VGN-SZ12C/B

VGN-SZ12CP/B

VGN-SZ13C/B

VGN-SZ13CP/B

VGN-SZ13GP/B

VGN-SZ140

VGN-SZ140PC

VGN-SZ140PD

VGN-SZ150P/C

VGN-SZ15GP

VGN-SZ15GP/B

VGN-SZ160P/C

VGN-SZ16CP/C

VGN-SZ170P/C

VGN-SZ17CP/C

VGN-SZ180P/C

VGN-SZ18CP/X

VGN-SZ18GP

VGN-SZ18GP/C

VGN-SZ1HP/B

VGN-SZ1M/B

VGN-SZ1VP/C

VGN-SZ1XP/C

VGN-SZ220/B

VGN-SZ22CP

VGN-SZ230P/B

VGN-SZ23CP

VGN-SZ23GP/B

VGN-SZ23TP/B

VGN-SZ240

VGN-SZ25CP

VGN-SZ26CP

VGN-SZ26TP/C

VGN-SZ270P/C

VGN-SZ27CP

VGN-SZ280P/C

VGN-SZ281P/X

VGN-SZ281P/K

VGN-SZ28CP

VGN-SZ28GP/C

VGN-SZ28TP

VGN-SZ28TP/C

VGN-SZ2HP/B

VGN-SZ2M/B

VGN-SZ2VP/X

VGN-SZ2XP/C

VGN-SZ320P/B

VGN-SZ32CP

VGN-SZ330P/B

VGN-SZ340

VGN-SZ35CP

VGN-SZ360P/C

VGN-SZ36CP

VGN-SZ370P/C

VGN-SZ37CP

VGN-SZ381P/X

VGN-SZ38CP

VGN-SZ390

VGN-SZ51B/B

VGN-SZ52B/B

VGN-SZ70B/B

VGN-SZ71B/B

VGN-SZ72B/B

VGN-SZ80PS

VGN-SZ80PS1A

VGN-SZ80PS2A

VGN-SZ80PS3A

VGN-SZ80S

VGN-SZ81PS

VGN-SZ81S

VGN-SZ82PS

VGN-SZ82S

VGN-SZ90PS

VGN-SZ90S

VGN-SZ91PS

VGN-SZ91S

VGN-SZ92PS

VGN-SZ92S

VGN-SZ160P/C

VGN-N11S/W

VGN-N130G/W

VGN-N130P/B

VGN-N150G/W

VGN-N150P/B

VGN-N170G/T

VGN-N170G/W

VGN-N17C/B

VGN-N17C/W

VGN-N19VP/B

VGN-N130G/W

VGN-N130P/B

VGN-N150G/W

VGN-N150P/B

VGN-N170G/T

VGN-N170G/W

VGN-C11C

VGN-C11C/B

VGN-C11C/G

VGN-C11C/H

VGN-C11C/P

VGN-C11C/W

VGN-C12C

VGN-C12C/B

VGN-C12C/W

VGN-C140G/B

VGN-C150P/B

VGN-C15TP/B

VGN-C15TP/W

VGN-C190P/H

VGN-C1S/G

VGN-C1S/P

VGN-C1S/W

VGN-C1Z/B

VGN-Y18GP

VGN-Y70P

VGN-Y90PSY1

VGN-Y90PSY2

VGN-S150

VGN-S150F

VGN-S150P

VGN-S16GP

VGN-S16SP

VGN-S170/P

VGN-S170F

VGN-S18GP

VGN-S18SP

VGN-S1HP

VGN-S1XP

VGN-S240

VGN-S25GP

VGN-S260

VGN-S260P

VGN-S26GP

VGN-S26SP

VGN-S270

VGN-S270P

VGN-S28GP

VGN-S28SP

VGN-S350F

VGN-S360

VGN-S360P

VGN-S36C/B

VGN-S36C/S

VGN-S36GP

VGN-S36GP/S

VGN-S36SP

VGN-S36TP

VGN-S370F

VGN-S380

VGN-S380B

VGN-S380P

VGN-S38CP

VGN-S38CP/B

VGN-S38GP

VGN-S38GP/B

VGN-S38SP

VGN-S38TP

VGN-S3HP

VGN-S3XP

VGN-S430P/S

VGN-S45SP

VGN-S460/B

VGN-S460P/B

VGN-S46GP

VGN-S46GP/B

VGN-S46GP/S

VGN-S470P/S

VGN-S47SP

VGN-S480

VGN-S480P

VGN-S48CP/B

VGN-S48GP

VGN-S48GP/B

VGN-S49CP/B

VGN-S4HP

VGN-S4M/S

VGN-S4VP/B

VGN-S4XP

VGN-S50B

VGN-S51B

VGN-S52B/S

VGN-S53B/S

VGN-S54B/S

VGN-S550P/S

VGN-S55B/S

VGN-S55C/S

VGN-S55CP/S

VGN-S560P/B

VGN-S56C/B

VGN-S56C/S

VGN-S56CP/B

VGN-S56CP/S

VGN-S56GP/S

VGN-S570P/S

VGN-S580

VGN-S58CP/B

VGN-S58GP/B

VGN-S59CP/B

VGN-S5HP/B.G4

VGN-S5M/S.G4

VGN-S5VP/B.G4

VGN-S5XP/B.G4

VGN-S62PS/S

VGN-S62PSY1

VGN-S62PSY2

VGN-S62PSY3

VGN-S62PSY4

VGN-S62S/S

VGN-S67TP

VGN-S67TP/S

VGN-S70B

VGN-S71PB

VGN-S72PB/B

VGN-S73PB/B

VGN-S90PS

VGN-S90PSY1

VGN-S90PSY2

VGN-S560P/B

VGN-S570P/S

VGN-S90PSY3

VGN-S90PSY4

VGN-S90PSY5

VGN-S90PSY6

VGN-S90S

VGN-S91PS

VGN-S91PSY1

VGN-S91PSY2

VGN-S91PSY3

VGN-S91PSY4

VGN-S91PSY5

VGN-S91PSY6

VGN-S91S

VGN-S92PS/S

VGN-S92PSY1

VGN-S92PSY2

VGN-S92S/S

VGN-S93PS/S

VGN-S93PSY

VGN-S93S/S

VGN-S94PS

VGN-S94PS1

VGN-S94PS2

VGN-S94PS3

VGN-S94S

VGN-S560P/B

VGN-S570P/S

VGN-FS115B

VGN-FS115M

VGN-FS115S

VGN-FS115Z

VGN-FS15C

VGN-FS15GP

VGN-FS15SP

VGN-FS15TP

VGN-FS18CP

VGN-FS18GP

VGN-FS18SP

VGN-FS18TP

VGN-FS195VP

VGN-FS21

VGN-FS215B

VGN-FS215E

VGN-FS215M

VGN-FS215S

VGN-FS215Z

VGN-FS21B

VGN-FS22B

VGN-FS22VB

VGN-FS23B

VGN-FS25C

VGN-FS25GP

VGN-FS25SP

VGN-FS285B

VGN-FS285E

VGN-FS285H

VGN-FS285M

VGN-FS28C

VGN-FS28GP

VGN-FS28SP

VGN-FS30B

VGN-FS315B

VGN-FS315E

VGN-FS315H

VGN-FS315M

VGN-FS315S

VGN-FS315Z

VGN-FS31B

VGN-FS32B

VGN-FS33B

VGN-FS35C

VGN-FS35GP

VGN-FS35TP

VGN-FS38C

VGN-FS38GP

VGN-FS3B

VGN-FS415E

VGN-FS415M

VGN-FS415S

VGN-FS48C

VGN-FS48GP

VGN-FS500

VGN-FS500P12

VGN-FS50B

VGN-FS515

VGN-FS51B

VGN-FS520B

VGN-FS52B

VGN-FS530B

VGN-FS53B

VGN-FS540P

VGN-FS550

VGN-FS570

VGN-FS625B/W

VGN-FS630/W

VGN-FS635B/W

VGN-FS640/W

VGN-FS640QW

VGN-FS645P/H

VGN-FS660/W

VGN-FS675P/H

VGN-FS680/W

VGN-FS690

VGN-FS70B

VGN-FS71B

VGN-FS740/W

VGN-FS742/W

VGN-FS745P/H

VGN-FS750P/W

VGN-FS775P/H

VGN-FS780/W

VGN-FS790

VGN-FS7901

VGN-FS7902

VGN-FS840/W

VGN-FS875P/H

VGN-FS8900

VGN-FS8900M

VGN-FS8900P3

VGN-FS8900P4

VGN-FS8900P5

VGN-FS8900V

VGN-FS90PS

VGN-FS90S

VGN-FS91PS

VGN-FS91PSY

VGN-FS91S

VGN-FS92PS

VGN-FS92PS1

VGN-FS92PS2

VGN-FS92PS3

VGN-FS92PS6

VGN-FS92S

VGN-FS980

VGN-FS990

VGN-FT31B

VGN-FT32B

VGN-FT50B

VGN-FT51B

VGN-FT52B

VGN-FT52DB

VGN-FT90PS

VGN-FT90S

VGN-FT91PS

VGN-FT91S

VGN-FT92PS

VGN-FT92S

 

VGN-FJ10B

VGN-FJ11/W

VGN-FJ11B/W

VGN-FJ12/W

VGN-FJ12B/W

VGN-FJ170/B

VGN-FJ170P/B

VGN-FJ180P/G

VGN-FJ180P/L

VGN-FJ180P/R

VGN-FJ180P/W

VGN-FJ21B/G

VGN-FJ21B/L

VGN-FJ21B/R

VGN-FJ22B/G

VGN-FJ22B/R

VGN-FJ22B/L

VGN-FJ270P/B

VGN-FJ270P/BK1

VGN-FJ290

VGN-FJ290L1B

VGN-FJ290L1G

VGN-FJ290L1L

VGN-FJ290L1R

VGN-FJ290L1W

VGN-FJ290P1/G

VGN-FJ290P1/GK1

VGN-FJ290P1/L

VGN-FJ290P1/LK1

VGN-FJ290P1/R

VGN-FJ290P1/RK1

VGN-FJ290P1/V

VGN-FJ290P1/W

VGN-FJ290P1/WK1

VGN-FJ370B

VGN-FJ3M/W

VGN-FJ3S/W

VGN-FJ56C

VGN-FJ56GP

VGN-FJ57C

VGN-FJ57GP

VGN-FJ58C

VGN-FJ58GP

VGN-FJ66C

VGN-FJ66GP/W

VGN-FJ67C

VGN-FJ67GP/W

VGN-FJ68C

VGN-FJ68GP/W

VGN-FJ76GP/W

VGN-FJ77C

VGN-FJ78C

VGN-FJ78GP/B

VGN-FJ79TP/V

VGN-FJ79TP/W

VGN-FJ90PS

VGN-FJ90S

VGN-FJ91PS

VGN-FJ91S

VGN-FJ92PS

VGN-FJ92S

VGN-FE11H

VGN-FE11H.CEK

VGN-FE11M.G4

VGN-FE11S

VGN-FE11S.CEK

VGN-FE11S.G4

VGN-FE15C

VGN-FE18C

VGN-FE18GP

VGN-FE20

VGN-FE21

VGN-FE21/W

VGN-FE25CP

VGN-FE25GP

VGN-FE25TP

VGN-FE28

VGN-FE28CP

VGN-FE28GP

VGN-FE30B

VGN-FE31

VGN-FE31B/W

VGN-FE35C

VGN-FE38CP

VGN-FE50B

VGN-FE51B/H

VGN-FE550G

VGN-FE570G

VGN-FE590

VGN-FE590GC

VGN-FE590P03

VGN-FE590PA

VGN-FE590PB

VGN-FE630

VGN-FE630Q

VGN-FE650G

VGN-FE660G

VGN-FE670G

VGN-FE680G

VGN-FE690

VGN-FE690GB

VGN-FE690PB

VGN-FE770G

VGN-FE790

VGN-FE790GN

VGN-FE790PL

VGN-FE90PS

VGN-FE90S

VGN-FE91PS

VGN-FE91S

VGN-AR11

VGN-AR130G

VGN-AR150G

VGN-AR170

VGN-AR170GU1

VGN-AR170PU2

VGN-AR18CP

VGN-AR18GP

VGN-AR190G

VGN-AR21

VGN-AR230G

VGN-AR250G

VGN-AR270

VGN-AR290G

VGN-AR50B

VGN-AR51DB

VGN-AR70B

VGN-AR71DB

VGN-AR80PS

VGN-AR80S

VGN-AR81PS

VGN-AR81S

VGN-AR90PS

VGN-AR90S

VGN-AR91PS

VGN-AR91S

 

 

 

 

Bình luận

Sản phẩm cùng loại

Danh mục sản phẩm

Hổ trợ trực tuyến

Tư vấn sản phẩm 01

Tư vấn sản phẩm 01 - 0983069621

Module tin tức 2

Sp được xem nhiều nhất

Fanpage Facebook

Thống kê

  • Đang online 86
  • Hôm nay 373
  • Hôm qua 932
  • Trong tuần 2,547
  • Trong tháng 10,608
  • Tổng cộng 1,425,635

Quảng cáo 2

Quảng cáo 1

Top

   (0)